Tværfagligt samarbejde

På Birkelund er det centralt, at vi arbejder sammen på tværs af faggrænser.

Kerneopgaven på Birkelund er at få opbygget et godt samarbejde med de øvrige organisationer, som er den del af borgernes liv.  

Derudover samarbejder vi med Tre birke, aktivitet- og samværstilbud i Vildbjerg. 

Det tværfagligt samarbejde er et vigtigt omdrejningspunkt på Birkelund. Dermed tilgodeser vi den enkelte borgers behov.