Ledelse

Læs om vores ledelse og de principper, Birkelund ledes ud fra.

Ledelsen på Birkelund består af en afdelingsleder og en institutionsleder. De to ledere har ansvaret for hvert deres område.

Lederen har det overordnede ansvar for den daglige drift. Det omfatter blandt andet:

  • Personaleledelse
  • Budgetstyring og økonomiske disponeringer
  • Ansættelser og afskedigelser
  • Arbejdsmiljø
  • Sikkerhedsarbejdet, herunder at lave arbejdspladsvurdering (APV)
  • Visitering af borgere.

Afdelingslederen tager sig af § 85 og § 104. Desuden har afdelingslederen det daglige ansvar i forhold til personalet og borgerne, at holde medarbejderudviklingssamtaler (MUS), planlægge og afvikle møder med mere.

Indflydelse

Vi har en ledelsesstruktur, hvor medarbejderne kan komme til orde og bliver inddraget i beslutninger. Et aktivt organ er MED-strukturen, hvor personalet bliver inddraget og kan sætte ord på relevante personaleforhold, inden der bliver truffet afgørelser.

Vi lægger vægt på, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på Birkelund. Som medarbejder skal du have lyst til og mulighed for at yde den indsats, der skal til for, at vi lykkes med kerneopgaven.