Kørselsordning

Vi hjælper med kørsel til og fra Birkelund, hvis vi skønner, du skal have det tilbudt.

Den enkelte borger skal så vidt mulig benytte offentlig transport, cykle eller selv komme til og fra Birkelund på anden vis.

Vi foretager et individuelt skøn over, hvorvidt du skal have tilbudt en anden form for befordring.