Hvem kommer hos os

Er du over 18 år? Hvis du er autist eller har ADHD, er Birkelund måske noget for dig.

Birkelund er et dagtilbud efter serviceloven § 104. Birkelund er et samværs- og aktivitetstilbud til voksne med en diagnose inden for autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, Skizofreni eller andre vanskeligheder der gør at man profilerer af struktur, genkendelighed og autisme pædagogik.

Birkelunds tilbud om aktiviteter og samvær hører under Servicelovens paragraf 104. Det er et tilbud til dig, som har brug for hjælp til at opretholde eller forbedre dine færdigheder eller dine livsvilkår. Du har betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.