Grupper

På Birkelund er alle borgere knyttet til en gruppe. Vi laver en masse forskellige aktiviteter i grupperne og en masse socialt samvær.

Alle, som kommer på Birkelund, har forskellige behov og ønsker. Det kommer vi i møde ved at fordele os to grupper. De to grupper tilbyder et udvalg af aktiviteter og måder at være sammen på.

Individuelle hensyn

Vi tager udgangspunkt i hver enkelt borgers interesser og dagsform. Vi giver dig udfordringer, så du har mulighed for at vedligeholde og udvikle dine personlige kompetencer.

På disse sider kan du læse mere om de to grupper på Birkelund. Hvis du vil i kontakt med os, er der også telefonnumre og e-mail-adresser til personalet.