Aktiviteter

På Birkelund tilbydes der mange forskellige aktiviteter. Der er aktiviteter ude af huset såvel som aktiviteter på Birkelund.

Birkelund er et dagtilbud, hvor vi så vidt muligt tilrettelægger et individuelt tilbud med den enkelte. Det drejer sig om borgere, der er visiteret til §104.

 

De aktiviteter, som borgeren deltager i i løbet af ugen, er sat sammen ud fra indsatsmål. Målene er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Tilbuddet bliver derfor tilrettelagt med fokus på anerkendelse og medinddragelse. På den måde har vi borgeren i centrum.

 

Birkelund arbejder med NEURO-pædagogik, KRAP og ICDP. Metoderne bliver brugt i vores tilgang til borgerne. Vi indsamler empiri, så vi sammen med borgeren skaber et meningsfuldt dagtilbud.

 

De forskellige aktiviteter er et pædagogisk redskab, der blandt andet skal medvirke til:

  • at give mulighed for socialt fællesskab
  • at give borgerne selvværd
  • at skabe struktur i dagligdagen
  • at være et redskab for udvikling af den enkeltes funktionsniveau
  • at give en følelse af at være en aktiv del af samfundet
  • at skabe en indtjening, der er en del af husets økonomi
  • at danne grundlag for et arbejdsvederlag for de borgere, som får udbetalt dette.

Kontaktinfo

Jani Flensborg Pedersen
Pædagog
Tlf.: 96285235
Mobil: 21665234
Send e-mail til biljp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.